1. Αρχική
  2. /
  3. Περιβάλλον & Ενέργεια

Πλατφόρμα καταχώρισης και προώθησης εφαρμοσμένων τεχνολογιών στο πλαίσιο της βιοοικονομίας

Μεσοπρόθεσμο Σε εξέλιξη

Αντικείμενο έργου

Η ψηφιακή λύση αποτελεί ένα διαδικτυακό εργαλείο μέσω του οποίου ο χρήστης θα μπορεί να αναζητήσει τεχνολογίες προώθησης της βιοοικονομίας από διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Η επιλογή θα γίνεται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και η πλατφόρμα θα οδηγεί σε λίστα ομαδοποιημένων αποτελεσμάτων, ενώ θα παρέχεται η δυνατότητα λήψης σύντομης τυποποιημένης ηλεκτρονικής έκθεσης ανά περίπτωση. Η προσέγγιση αναζήτησης και παρουσίασης θα περιλαμβάνει τις βασικές συνιστώσες της βιοοικονομίας, δηλαδή την πρώτη ύλη (π.χ. βιολογικά απόβλητα), την τεχνολογία επεξεργασίας (π.χ. αναερόβια χώνευση) και τα προϊόντα (π.χ. βιοαέριο), ενώ θα ακολουθεί μεγαλύτερη ανάλυση ανά συνιστώσα (π.χ. δυναμικότητα, απόδοση, ωριμότητα τεχνολογίας, οικονομικά στοιχεία, στοιχεία περιβαλλοντικού αποτυπώματος). Η καταχώριση νέας πληροφορίας, π.χ. για την ενσωμάτωση νέων επιτυχημένων τεχνολογιών που έχουν εφαρμοσθεί σε εθνικό επίπεδο, θα γίνεται από τον διαχειριστή ύστερα από αίτημα του εκάστοτε ενδιαφερόμενου (στην ίδια λογική με το https://greekfarms.gov.gr/greekfarms/).

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ