1. Αρχική
  2. /
  3. Εξωτερική Πολιτική

Πλατφόρμα για την ενημέρωση και την διευκόλυνση της επικοινωνίας και της συνεργασίας στα παιδιά με αναπηρία, στους νέους δημιουργούς και φοιτητές ποικίλων επιστημονικών και καλλιτεχνικών Πεδίων του Απόδημου Ελληνισμού

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Αντικείμενο έργου

Η πρόνοια για καθολική προσβασιµότητα στο περιεχόµενο από άτοµα µε ειδικές ανάγκες είναι πρώτιστης προτεραιότητας.

Η πλατφόρμα θα απευθύνεται στους µαθητές των σχολείων της Ελλάδος αλλά και του Απόδηµου Ελληνισµού, στα παιδιά µε ειδικές ανάγκες, στους νέους δηµιουργούς, στους σπουδαστές και φοιτητές ποικίλων επιστηµονικών και καλλιτεχνικών Πεδίων, και θα αναπτυχθεί, θα λειτουργήσει με σκοπό να ενώνει, να διευκολύνει και να δίνει πρόσβαση σε κάθε ενδιαφερόµενο να µοιραστεί τις γνώσεις, τις ιδέες και τις δεξιότητές του. 

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Εξωτερικών

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ