1. Αρχική
  2. /
  3. Υπολογιστικά Συστήματα Υψηλών Επιδόσεων

Παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε σχέση με τους υπερυπολογιστές στην ευρύτερη ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα

βραχυπρόθεσμο προγραμματισμένο

Αντικείμενο έργου

Το ΕΔΥΤΕ ΑΕ, μέσω της συμμετοχής της στο -χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή- έργο PRACE-6IP αποτελεί ένα από τα δέκα εκπαιδευτικά κέντρα που λειτουργούν στην Ευρώπη σχετικά με τους υπε- ρυπολογιστές (PRACE Training Center). Κάθε χρόνο πραγματοποιεί τουλάχιστον πέντε εκπαιδεύσεις που απευθύνονται σε μέλη της ευρύτερης ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, κυρίως μεταπτυχιακού επιπέδου. Οι εκπαιδεύσεις είναι διαφόρων επιπέδων και καλύπτουν διάφορες περιοχές όπως βιομοριακή επιστήμη (biomolecular), μετεωρολογία, κ.ά.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ