1. Αρχική
  2. /
  3. Ψηφιακές Δεξιότητες

Παρατηρητήριο Ψηφιακών Δεξιοτήτων

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Αντικείμενο έργου

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού για τη συνεχή παρακολούθηση της ανάπτυξης των ψηφιακών δεξιοτήτων στη χώρα μέσω της παρακολούθησης των πολιτικών, των εκπαιδευτικών δράσεων παροχής ψηφιακών δεξιοτήτων και των πιστοποιημένων αποτελεσμάτων αυτών στο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ