1. Αρχική
  2. /
  3. Ψηφιακές Δεξιότητες

Ανάπτυξη του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος της Ψηφιακής Ακαδημίας Πολιτών

βραχυπρόθεσμο σε εξέλιξη

Αντικείμενο έργου

Το έργο περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων προς ένταξη στην Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα βασίζονται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές σχεδιασμού του περιεχομένου τους με βάση τους διδακτικούς στόχους για τον εκάστοτε πληθυσμό στόχο. Η υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα ακολουθεί επίσης συγκεκριμένες προδιαγραφές προσβασιμότητας, παρουσίασης, εμπειρίας χρήσης και διασύνδεσης με τρίτα συστήματα. 

Παράλληλα, το έργο καλύπτει την προμήθεια και ενσωμάτωση στην Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών υφιστάμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων υψηλής αξίας και ποιότητας σχεδιασμού, το οποία θα εξυπηρετούν εξειδικευμένες ανάγκες ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών και των επαγγελματιών του ιδιωτικού τομέα. Τα προγράμματα αυτά θα παρέχονται από επιλεγμένους οργανισμούς με αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό και εκπαιδευτικό κύρος, όπως ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα, γνωστές διεθνείς εταιρείες, τραπεζικά ιδρύματα, τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι και αναγνωρισμένοι οργανισμοί ψηφιακής εκπαίδευσης.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ