1. Αρχική
  2. /
  3. Ανάπτυξη & Καινοτομία

Μετεξέλιξη του Κέντρου Υποδοχής & Διαχείρισης Καταγγελιών της Γραμμής Καταναλωτής - 1520

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Αντικείμενο έργου

Η μετεξέλιξη του 1520 αφορά το κέντρο υποδοχής και διαχείρισης καταγγελιών, το οποίο θα αναβαθμιστεί παρέχοντας λειτουργίες όπως, α) η χρήση μηχανισμών αυθεντικοποίησης για την υποβολή επώνυμων καταγγελιών, β) η σύνδεση των καναλιών υποδοχής καταγγελιών με το Σύστημα Διαχείρισης Υποθέσεων, γ) η διαλειτουργικότητα με συστήματα υποδοχής καταγγελιών άλλων δημόσιων οργανισμών για τη διαβίβασή τους στην κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ