1. Αρχική
  2. /
  3. Ψηφιακές Δεξιότητες

Κατάρτιση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου του Εθνικού Κέντρου Ανάπτυξης Ψηφιακών Δεξιοτήτων (Ε.Κ.Α.Ψ.Δ.) της Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Αντικείμενο έργου

Η εξειδίκευση και υλοποίηση της στρατηγικής, των επιχειρησιακών στόχων και των έργων της Ψηφιακής Βίβλου απαιτεί την κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου που θα περιλαμβάνει την υλοποίηση δράσεων για την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων για την αποφυγή του ψηφιακού αποκλεισμού, των κοινωνικών ανισοτήτων και τη δημιουργία δικτύου ασφάλειας και προστασίας στον πολίτη ενώ ταυτόχρονα θα προωθεί ψηφιακές εκπαιδευτικές δράσεις ενδιάμεσων και προηγμένων δεξιοτήτων για την προώθηση πρωτοπόρων δράσεων και εξελίξεων που επιφέρει η 4η Βιομηχανική επανάσταση. Βασικοί άξονες θα αποτελέσουν η ανάπτυξη συνεργασιών και συνεργειών όλων των συναρμόδιων και εμπλεκόμενων Οργανισμών της χώρας -Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα- και η εναρμόνιση με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές πολιτικές (Digi Comp), ώστε η χώρα να βελτιώσει τους αντίστοιχους δείκτες (DESI) στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων και να επιτύχει το μεγάλο άλμα του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Εκτιμώμενα οφέλη

Η τεχνολογική λύση υλοποιεί μεταξύ άλλων όλους τους μηχανισμούς παρουσίασης και διαχείρισης εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ψηφιακές δεξιότητες τα οποία προσφέρονται από φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, λύσεις διαλειτουργικότητας και διασύνδεσης με τρίτα συστήματα παροχής εκπαιδευτικού περιεχομένου, δημιουργία προσωποποιημένης εκπαιδευτικής θυρίδας μέσα από την οποία ο πολίτης ή ο επαγγελματίας συγκεντρώνει και διαχειρίζεται το βιογραφικό ψηφιακών δεξιοτήτων του, καθώς και σύστημα ενιαίου ομοιογενούς μηχανισμού πιστοποίησης των εκπαιδεύσεων σύμφωνα με ευρέως διαδεδομένα πρότυπα. Η λύση θα περιλαμβάνει συμπληρωματικά δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης για την προώθηση της Ψηφιακής Ακαδημίας Πολιτών καθώς και ολοκληρωμένη πλατφόρμα ενημέρωσης και συνεργασίας, που αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των φορέων και κοινοτήτων που εμπλέκονται στην υλοποίηση αυτής της κυβερνητικής παρέμβασης.

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ