1. Αρχική
  2. /
  3. Διαλειτουργικότητα

Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας Ευρωπαϊκής Βάσης Γνώσης (European Knowledge Base)

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Αντικείμενο έργου

Η δημιουργία Ευρωπαϊκής Βάσης Γνώσης θα αποτελέσει σε εθνικό επίπεδο τον κεντρικό κόμβο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στο πεδίο της διαλειτουργικότητας – ενδεικτικά θα συγκεντρώνει όλες τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες, τις δράσεις όπως επίσης και όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία που αφορούν στην επίτευξη διαλειτουργικότητας. Το έργο αυτό θα καλύψει ένα μεγάλο κενό που εντοπίζεται στο πεδίο της διάχυσης της γνώσης και ενημέρωσης της Δημόσιας Διοίκησης για θέματα διαλειτουργικότητας και θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα και την αξιοποίηση της διαθέσιμης χρηματοδότησης.

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ