1. Αρχική
  2. /
  3. Ψηφιακές Δεξιότητες

Κατάρτιση Εθνικού Μητρώου Παρόχων Ψηφιακών Δεξιοτήτων

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Αντικείμενο έργου

Αντικείμενο του έργου είναι η καταγραφή όλων των παρόχων εκπαιδευτικών υπηρεσιών παροχής ψηφιακών δεξιοτήτων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα σε συνεργασία με την «Εθνική Συμμαχία Ψηφιακών Δεξιοτήτων» (Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί Υπουργείων/ Πανεπιστημιακά Ιδρύματα/ Ερευνητικά Κέντρα, Επιχειρήσεις, Κοινωφελείς Οργανισμοί) για την επίτευξη διαδυνδεσιμότητας, συντονισμού και ανάπτυξης από κοινού εκπαιδευτικών. 

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
  • Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ