1. Αρχική
  2. /
  3. Περιβάλλον & Ενέργεια

Εργαλείο αποτύπωσης δεικτών απόδοσης του ΗΠΜ

Μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμένο

Αντικείμενο έργου

Προκειμένου να ενισχυθεί ο ρόλος του ΗΠΜ και η αναγκαιότητά του, αλλά και να προβληθεί η σημαντικότητα των αποτελεσμάτων του οδηγώντας στην καθιέρωσή του ώς ένα single entry point για περιβαλλοντική αδειοδότηση και για την εκκίνηση επενδύσεων, προτείνεται η δημιουργία ενός Marketing Εργαλείου KPI (ως Add On στο υπάρχον σύστημα) παρακολούθησης και καταγραφής των αδειοδοτήσεων μέσα από αναλύσεις στατιστικών, δεικτών χρόνου, αποτελεσματικότητας και τήρησης στόχων. Παράλληλα, θα δημιουργηθεί ένα εργαλείο γεωχωρικής καταγραφής των αδειοδοτήσεων και γεωγραφικής απεικόνισης της εξέλιξης και κατανομής των αδειοδοτήσεων με δυνατότητες σύνθετης αναζήτησης και φίλτρων για όλους τους χρήστες του ΗΠΜ και κυρίως για τους πιθανούς επενδυτές σε τέτοιου είδους δραστηριότητες στην Ελλάδα.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ