1. Αρχική
  2. /
  3. Πολιτισμός

Επέκταση της εφαρμογής του ηλεκτρονικού συστήματος εισιτηρίων (etickets.tap.gr). Υλοποίηση Β2Β πλατφόρμας για πρακτορεία και εξυπηρέτηση πληρωμών

βραχυπρόθεσμο προγραμματισμένο

Αντικείμενο έργου

Κρίνεται αναγκαία η ενίσχυση δράσεων για την ολοκλήρωση ηλεκτρονικών εγχρήματων συναλλαγών αναφορικά με ηλεκτρονικές κρατήσεις και εκδόσεις εισιτηρίων. Συγκεκριμένα, προτείνεται η επέκταση των δράσεων για την πραγματοποίηση αγορών ηλεκτρονικού εισιτηρίου και της δυνατότητας κράτησης ηλεκτρονικά σε όλους τους χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Προτείνεται πλατφόρμα Β2Β για την υποστήριξη συναλλαγών με πρακτορεία σχετικά με την προμήθεια ηλεκτρονικών εισιτηρίων για χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα θα παρέχονται προγραμματιστικές διεπαφές (APIs) για την έκδοση ενιαίου, είτε συνδυασμένου εισιτηρίου για μουσεία, εκδηλώσεις πολιτισμού και αρχαιολογικούς χώρους σε συνεργασία με παρόχους σχετικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Συμπληρωματικά, θα παρέχονται υπηρεσίες εξυπηρέτησης των επιτόπου ηλεκτρονικών πληρωμών (POS Retail) σε εκδοτήρια και πωλητήρια χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Επίσης στους χώρους που έχει εφαρμοστεί το e-ticket θα εφαρμοστεί το APS (Acropolis Ticket Payment Machine) που αφορά στην κατάθεση μετρητών για έκδοση εισιτηρίων από ταξιδιωτικά πρακτορεία.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Πολιτισμού

Περιγραφή έργου

Θα σχεδιαστεί πλατφόρμα Β2Β για την υποστήριξη συναλλαγών με πρακτορεία σχετικά με την προμήθεια ηλεκτρονικών εισιτηρίων για χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα θα παρέχονται προγραμματιστικές διεπαφές (APIs) για την έκδοση ενιαίου, είτε συνδυασμένου εισιτηρίου για μουσεία, εκδηλώσεις πολιτισμού και αρχαιολογικούς χώρους σε συνεργασία με παρόχους σχετικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Συμπληρωματικά, θα διαίθενται υπηρεσίες εξυπηρέτησης των επιτόπου ηλεκτρονικών πληρωμών (POS Retail) σε εκδοτήρια και πωλητήρια χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Επίσης στους χώρους που έχει εφαρμοστεί το e-ticket θα εφαρμοστεί το APS (Acropolis Ticket Payment Machine) που αφορά στην κατάθεση μετρητών για έκδοση εισιτηρίων από ταξιδιωτικά πρακτορεία.

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ