1. Αρχική
  2. /
  3. Ψηφιακές Δεξιότητες

Ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών που απασχολούνται σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας αλλά και σε όλες τις ΜΜΕ με σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα και ασύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Αντικείμενο έργου

Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την παραγωγή εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που συνδυάζουν σύγχρονα και ασύγχρονα μέσα εκπαίδευσης και σκοπεύουν στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών που απασχολούνται σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας αλλά και σε όλες τις ΜΜΕ όπως ο πρωτογενής τομέας, το λιανεμπόριο, ο τουρισμός, ο κλάδος της υγείας κ.ά.
Τα προγράμματα θα εστιάζουν σε υπηρεσίες μάθησης, πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων, σε μια σειρά από θεματικές κατηγορίες όπως: υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου, δίκτυα νέας γενιάς, ψηφιακό marketing, συστήματα στήριξης στη λήψη αποφάσεων, υπηρεσίες egov, collaboration & project Management με τη χρήση εργαλείων πληροφορικής, ρομποτική, διαδίκτυο των Πραγμάτων, 3d Design & 3d Printing, υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, κ.ά.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ