1. Αρχική
  2. /
  3. Υγεία & Αξιοπρεπής Διαβίωση

Άυλη Συνταγογράφηση

βραχυπρόθεσμο σε εξέλιξη

Αντικείμενο έργου

Η άυλη συνταγογράφηση αφορά στην αντικατάσταση της έντυπης συνταγής, όπως εκείνη προκύπτει από το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, με την ηλεκτρονική της μορφή. Με την ενεργοποήση της από τους ενδιαφερόμενους πολίτες, εκείνοι θα μπορούν να λαμβάνουν από τον ιατρό τους τα στοιχεία των συνταγών τους με γραπτό μήνυμα (sms) ή/και μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Με την άυλη συνταγογράφηση επιτυγχάνει υψηλότερη ασφάλεια και διαφάνεια, αφού οι πολίτες ελέγχουν όλες τις συνταγές τους και γνωρίζουν αν και πότε εκτελέστηκαν, και παράλληλα την κατάργηση του χαρτιού. Ακόμη, δύναται να αποφευχθούν περιττές μετακινήσεις για επαναλαμβανόμενες συνταγές χρονίως πασχόντες, εφόσον ο ιατρός κρίνει πως δε χρειάζεται νέα διάγνωση.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Υγείας

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ