1. Αρχική
  2. /
  3. Ψηφιακή Επιχείρηση

Ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας μέσω του προγράμματος KEΠ - Plus

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Αντικείμενο έργου

Στο πλαίσιο της στρατηγικής ενδυνάμωσης των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και του εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών τους, υλοποιείται το πρόγραμμα ΚΕΠ - Plus. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία διερεύνησης κάθε δυνατού πεδίου αξιοποίησης των ΚΕΠ για την επιτάχυνση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας αλλά και τη στήριξη του επιχειρείν συνολικά. 

Στόχευση

Οι στόχοι του προγράμματος ΚΕΠ - Plus είναι οι εξής:

  1. η καλύτερη κατανόηση των αναγκών των επιχειρήσεων ως προς τις υπηρεσίες και την πληροφόρηση που επιθυμούν να παρέχονται από τα ΚΕΠ, έτσι ώστε το δίκτυο να συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 
  2. Μέσω του διαλόγου, στόχος είναι η διαμόρφωση μιας πληρέστερης εικόνας αναφορικά με τη διείσδυση της επιχειρηματικότητας σε περιφερειακό επίπεδο, ο εντοπισμός πιθανών εμποδίων αλλά και ειδικών εργαλείων που μπορούν να διευκολύνουν την τοπική ανάπτυξη.
  3. Διεξαγωγή ερευνών σε πάνω από πενήντα νεοφυείς επιχειρήσεις και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ