1. Αρχική
  2. /
  3. Διαλειτουργικότητα

Εναρμόνιση του εθνικού πλαισίου διαλειτουργικότητας με το ισχύον ευρωπαϊκό

βραχυπρόθεσμο σε εξέλιξη

Αντικείμενο έργου

Η δράση αφορά στην εναρμόνιση του ισχύοντος ευρωπαϊκού πλαισίου διαλειτουργικότητας (new European Interoperability Framework) το οποίο δημοσιεύτηκε το 2017, ώστε να υπάρχει αντίστοιχο σε εθνική βάση. Μέχρι και σήμερα επικαλούμαστε το εθνικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας του 2012, το οποίο βασίστηκε σε παλαιότερη ευρωπαϊκή έκδοση και συνεπώς χρήζει επικαιροποίησης. Η επίτευξη του στόχου αυτού είναι σημαντική, καθώς η εναρμόνιση με τις κατευθυντήριες αρχές που θα περιλαμβάνει το ισχύον εθνικό πλαίσιο αποτελούν τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης των έργων του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ