1. Αρχική
  2. /
  3. Ψηφιακές Δεξιότητες

Εμπλουτισμός της Ψηφιακής Ακαδημίας Πολιτών με εκπαιδευτικά προγράμματα ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων

βραχυπρόθεσμο σε εξέλιξη

Αντικείμενο έργου

Η αρχιτεκτονική της Ψηφιακής Ακαδημίας διακρίνεται από τη δυνατότητα εύκολης ενσωμάτωσης προγραμμάτων εκπαίδευσης/κατάρτισης υφιστάμενων φορέων-ακαδημιών εκπαίδευσης υπό την αιγίδα της ψηφιακής ακαδημίας, έτσι ώστε οι εν λόγω φορείς-ακαδημίες να μπορούν να διατηρούν την αυτοτέλειά τους αφενός και αφετέρου να αποτελούν εν δυνάμει «συνεργάτες», συμμετέχοντας σε μια ευρύτερη εθνική προσπάθεια.

Αποτελεί μια δυναμική ψηφιακή πλατφόρμα αξιοποίησης,  ενσωμάτωσης, εμπλουτισμού και ποιοτικής αναβάθμισης των εκπαιδευτικών μαθημάτων.

Στόχος είναι μία βραχυπρόθεσμη πιλοτική εφαρμογή εκπαιδευτικών διαδρομών με αντίστοιχα εργαλεία αυτοαξιολόγησης, που θα οδηγούν σε αντίστοιχες διαδικασίες πιστοποίησης των γνώσεων.

Η πιλοτική εφαρμογή θα αναδείξει και τη δυνατότητα της καθολικής εφαρμογής της δράσης μέσω εκπαιδευτικών μονοπατιών που θα οδηγούν σε διαδικασίες πιστοποίησης.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ