1. Αρχική
  2. /
  3. Διαλειτουργικότητα

Εκπαίδευση των στελεχών στο πεδίο της διαλειτουργικότητας μέσω της Ακαδημίας Διαλειτουργικότητας (Interoperability Academy)

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Αντικείμενο έργου

Η δράση έχει υλοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος ISA2 με στόχο την ανάπτυξη των σχετικών ψηφιακών δεξιοτήτων των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης των κρατών – μελών. Καθίσταται αναγκαία η εκπαίδευση, καθώς θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη ανταπόκριση των στελεχών στις απαιτήσεις που εισάγει πλέον η διαλειτουργικότητα. Προτείνεται η οργάνωση και διενέργεια διαδικτυακής εκπαίδευσης μέσω της Ακαδημίας με τη συνεργασία της αρμόδιας Δ/νσης της Επιτροπής και του ΕΚΔΔΑ.

Επιπλέον αυτής της δράσης προτείνεται ως επωφελής, η δημιουργία στοχευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων από το ΕΚΔΔΑ.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ