1. Αρχική
  2. /
  3. Παιδεία

Επέκταση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας e-me

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Αντικείμενο έργου

Αφορά στην επέκταση και συνεχή εξέλιξη της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας e-me του ΥΠΑΙΘ για μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς, ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες, τάσεις και τεχνολογικές εξελίξεις. Η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me (https://e-me.edu.gr) του ΥΠΑΙΘ για μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς είναι μια σύγχρονη, κοινωνική και επεκτάσιμη ψηφιακή πλατφόρμα, ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον που παρέχει έναν ασφαλή «χώρο» για τη δημιουργία συνεργατικών περιβαλλόντων μάθησης (κυψέλες) και την επικοινωνία και κοινωνική δικτύωση μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο του έργου προτείνονται η βελτίωση, εξέλιξη και επέκταση της λειτουργικότητάς της με νέες εφαρμογές, ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες, τάσεις και τεχνολογικές εξελίξεις. Η διαμόρφωση στρατηγικών και η ανάπτυξη υπηρεσιών για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της e-me, περιλαμβάνει α) το άνοιγμα της e-me προς την αγορά και προς την εκπαιδευτική κοινότητα για ανάπτυξη apps, β) συνεργασίες με φορείς ή εταιρείες για ενσωμάτωση ευρέως χρησιμοποιούμενων εφαρμογών τους στην e-me, γ) την παροχή εκπαίδευσης και υποστήριξης τρίτων για ανάπτυξη εφαρμογών για την e-me, και δ) υπηρεσίες αξιολόγησης ποιότητας εφαρμογών για την e-me.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ