1. Αρχική
  2. /
  3. Αγροτική Ανάπτυξη & Τρόφιμα

Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και του στρατηγικού σχεδιασμού μέσω δεικτών και στατιστικών δεδομένων (e-CAP)

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Αντικείμενο έργου

Θα αναπτυχθεί πληροφοριακό σύστημα για τη συγκέντρωση, επεξεργασία και μορφοποίηση των δεδομένων που απαιτούνται για τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την κοινοποίηση της προόδου των μέτρων και στρατηγικών σχεδίων αγροτικής πολιτικής.

Παράλληλα, το σύστημα θα περιέχει αλγόριθμους για τον έλεγχο συνδυαστικών παρεμβάσεων προς την παρακολούθηση των δεικτών εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων.

Το σύστημα θα εξυπηρετεί επίσης τις υποχρεώσεις του ΥΠΑΑΤ ως Αρχής του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος για την παροχή πιστοποιημένων επίσημων στατιστικών σύμφωνα με τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής.

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ