1. Αρχική
  2. /
  3. Κυβερνοασφάλεια

Δράσεις υποστήριξης για την αναβάθμιση των συστημάτων και των δυνατοτήτων ασφάλειας κρίσιμων υποδομών

βραχυπρόθεσμο σε εξέλιξη

Αντικείμενο έργου

Παροχή συνεχούς υποστήριξης, συστάσεων, οδηγιών και εργαλείων προς τους οικείους φορείς με σκοπό την επαύξηση του επιπέδου κυβερνοασφάλειάς τους.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ