1. Αρχική
  2. /
  3. Ψηφιακές Δεξιότητες

Επιχειρησιακό Σχέδιο και δράσεις για την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και ανάδειξη καλών πρακτικών και πρωτοβουλιών αριστείας

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Αντικείμενο έργου

Αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για τη δημιουργία κόμβου αριστείας για την ανάδειξη ψηφιακών καινοτόμων πρωτοβουλιών. Η δράση μπορεί να περιλαμβάνει οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, προγραμμάτων  επίσκεψης μαθητών και φοιτητών σε ψηφιακά εργαστήρια καινοτομίας, επιχειρήσεις και κόμβους καινοτομίας.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ