1. Αρχική
  2. /
  3. Πολιτισμός

Δημιουργία υποδομών διασύνδεσης τηλεπισκόπησης και τηλεμετρίας χώρων μείζονος πολιτισμικού ενδιαφέροντος

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Αντικείμενο έργου

Με δεδομένη την αξιοποίηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών ξενάγησης και αλληλεπίδρασης με το χρήστη που βιώνει την εμπειρία μέσω φορητών προσωπικών συσκευών και κινητών τηλεφώνων είναι επιβεβλημένη η διασύνδεση των χώρων αυτών με γρήγορα δίκτυα οπτικών ινών. Συμπληρωματικά στο πλαίσιο του έργου είναι σκόπιμο να περιληφθεί η αξιοποίηση συστημάτων τηλεεποπτείας και τηλεμετρίας σε χώρους μέιζονος πολιτισμικού ενδιαφέροντος. Σημειώνεται πως αντίστοιχη ανάγκη διασύνδεσης σε υψηλές ταχύτητες υπάρχει σε χώρους και υπηρεσίες όπου πραγματοποιούνται ψηφιοποιήσεις, οπότε είναι σκόπιμο να περιληφθούν στον προγραμματισμό των σημείων διασύνδεσης που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Πολιτισμού

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ