1. Αρχική
  2. /
  3. Τουρισμός

Δημιουργία συστήματος ψηφιοποίησης της εσωτερικής λειτουργίας των 14 Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Αντικείμενο έργου

Το έργο περιλαμβάνει αφ’ ενός την εγκατάσταση υποσυστήματος διαχείρισης αλληλογραφίας με χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας με σκοπό την ηλεκτρονική διαχείριση και διακίνηση των εγγράφων και αφετέρου την εγκατάσταση και χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας χωροθέτησης και αδειοδότησης τουριστικών καταλυμάτων. Για την αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών απαιτείται αφ’ ετέρου η ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού, ώστε να διευκολύνεται το ελεγκτικό έργο των υπηρεσιών. Το έργο θα συμβάλει επίσης στην αναβάθμιση της λειτουργίας και του ρόλου των Π.Υ.Τ. στη διαμόρφωση της παραγωγής και διάθεσης του τουριστικού προϊόντος, σε περιφερειακό επίπεδο. Η διασύνδεση των περιφερειακών υπηρεσιών με την κεντρική υπηρεσία, αποτελεί προϋπόθεση για την διασφάλιση της διαφάνειας στη διαχείριση και διακίνηση των εγγράφων. Όσον αφορά στην ψηφιοποίηση του υφιστάμενου αρχειακού υλικού, αυτή θα διευκολύνει τον επιτόπιο έλεγχο των τουριστικών επιχειρήσεων. Τα κλιμάκια ελέγχου θα έχουν αποκτήσουν πρόσβαση στον ηλεκτρονικό φάκελο της ελεγχόμενης επιχείρησης μέσω φορητής ταμπλέτας (tablet), στην οποία θα καταχωρίζονται και τα αποτελέσματα του ελέγχου.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Τουρισμού

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ