1. Αρχική
  2. /
  3. Πολιτισμός

Δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη των διαδικασιών αναγνώρισης και εποπτείας Μουσείων

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Αντικείμενο έργου

Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα εξυπηρετεί την διαδικασία «αναγνώρισης» (πιστοποίησης) και εποπτείας των μουσείων της Επικράτειας. Το σύστημα παράλληλα θα συγκεντρώνει δεδομένα σχετικά με τη λειτουργία των μουσείων διαμορφώνοντας δείκτες επίδοσης και ποιότητας με σκοπό τη διαμόρφωση πολιτικών για τη στήριξη και τη βελτίωση της λειτουργίας τους.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Πολιτισμού

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ