1. Αρχική
  2. /
  3. Τουρισμός

Δημιουργία πλατφόρμας e-MHTE και διαλειτουργικότητα με μητρώα και συστήματα του Δημοσίου

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Αντικείμενο έργου

Το ΜΗΤΕ αποτελεί μια βάση δεδομένων των αδειοδοτημένων τουριστικών επιχειρήσεων σε κεντρικό επίπεδο και σε επίπεδο των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού. Το υφιστάμενο Μητρώο, περιλαμβάνει μόνο τις τουριστικές επιχειρήσεις που λαμβάνουν Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων (όπως Τουριστικά γραφεία, Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, Επιχειρήσεις εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, κ.α.). Για τη διοικητική εξυπηρέτηση αλλά και τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού στον τομέα του τουρισμού προβλέπεται η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας ελέγχου της λειτουργίας του συνόλου των τουριστικών επιχειρήσεων e-ΜΗΤΕ. Στη πλατφόρμα θα μεταπέσουν τα δεδομένα και οι λειτουργίες του υφιστάμενου Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗΤΕ) με σκοπό να παρέχονται βελτιωμένες υπηρεσίες. Θα υποστηρίζονται πλήρως ηλεκτρονικά η έκδοση νέων αδειών λειτουργίας καθώς και η ανανέωση υφιστάμενων, περιλαμβάνοντας τα πλήρη στοιχεία τόσο της τουριστικής επιχείρησης όσο και του γεωχωρικού προσδιορισμού της. Το e-MHTE θα διαλειτουργεί με το ΠΣ notifybusiness.gov.gr του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ώστε να αντλεί δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για την αποτύπωση της προσφοράς του συνόλου των τουριστικών επιχειρήσεων καθώς και με τα συστήματα του ΓΕΜΗ, της ΑΑΔΕ, των εμπλεκόμενων επιμελητηρίων κ.α. εφαρμόζοντας την πρακτική «μόνον άπαξ» (once only). Προβλέπεται επίσης η διαλειτουργικότητα με το σύστημα "ΕΡΓΑΝΗ", ενώ θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων που θα εγγραφούν στο σύστημα.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Τουρισμού

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ