1. Αρχική
  2. /
  3. Τουρισμός

Δημιουργία εφαρμογής COVID-19 travel safe app

βραχυπρόθεσμο σε εξέλιξη

Αντικείμενο έργου

Η ανάπτυξη της εφαρμογής έχει ως στόχους: Τη συνεχή ενημέρωση με δεδομένα πραγματικού χρόνου (realtime data) για την πανδημική νόσο COVID-19 ανά Περιφέρεια/προορισμό στην Ελλάδα. Τη σύνδεση με ξενοδοχεία αναφοράς Την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για το καθεστώς που ισχύει από τη χώρα προέλευσης του ταξιδιώτη που επιθυμεί να ταξιδέψει στην Ελλάδα και τα συνακόλουθα ταξιδιωτικά έγγραφα. Την ενημέρωση για τα νοσοκομεία αναφοράς,τις υγειονομικές υπηρεσίες, χρήσιμες τουριστικές πληροφορίες ανά περιοχή σε σχέση με τον COVID-19. Τη δημιουργία ειδικού περιβάλλοντος για ΑΜΕΑ Τη βελτίωση της επικοινωνίας και της διαδραστικότητας με τον επισκέπτη, η παροχή πιο έξυπνης και εξειδικευμένης εμπειρίας, η συλλογή και αποθήκευση πληροφοριών και στοιχείων συμπεριφοράς επισκεπτών για την δημιουργία προφίλ πελατών (target groups, εντοπισμό τάσεων και διαμόρφωση στρατηγικής επικοινωνίας, η αυτοματοποιημένη δημιουργία περιεχομένου, η βελτιστοποίηση της επικοινωνία μέσω direct mail, η παροχή εμπειρίας επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality) στον επισκέπτη, βελτιστοποίηση και μείωση χρόνου ανταπόκρισης σε αιτήματα ιδιωτών, επαγγελματιών και εκπροσώπων Μ.Μ.Ε, βελτιστοποίηση της διαχείρισης περιεχομένου.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Τουρισμού

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ