1. Αρχική
  2. /
  3. Παιδεία

Διαχείριση των μετακινήσεων των μαθητών

βραχυπρόθεσμο προγραμματισμένο

Αντικείμενο έργου

Αφορά στην ανάπτυξη και υλοποίηση ενός πληροφοριακού συστήματος που θα υποστηρίζει τις σχετικές με τη διαχείριση της μεταφοράς των μαθητών λειτουργίες. Εκτός από διαχείριση των αιτήσεων για επιδοτούμενες μετακινήσεις και τον έλεγχο και τη δημιουργία μισθωμένων δρομολογίων από τα στελέχη της Περιφέρειας, το σύστημα θα υποστηρίζει το συνδυασμό δρομολογίων, τις ειδικές περιπτώσεις μεταφορών για νησιωτικές περιφέρειες, την υποστήριξη της προετοιμασίας διαγωνισμών για το μεταφορικό έργο καθώς και υπηρεσίες προς τους γονείς και όλους τους φορείς που εμπλέκονται με τις μετακινήσεις μαθητών όπως την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της τρέχουσας θέσης των οχημάτων μεταφοράς και την βελτιστοποίηση των διαδικασιών που σχετίζονται με την σχολικές – εκπαιδευτικές εκδρομές. Τα αναμενόμενα οφέλη θα είναι τόσο η αναβάθμιση του επιπέδου της παρεχόμενης υπηρεσίας προς τους μΟι ελεγκτικές φάσεις που θα υποστηριχθούν είναι ο προγραμματισμός, η διενέργεια, η σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων έργου, η παρακολούθηση της συμμόρφωσης στις συστάσεις μέχρι το «κλείσιμο» της υπόθεσης. Τέλος, στο πλαίσιο των «εργαλείων» αυτών σχεδιάζεται ένα ακόμη συνεργαζόμενο και επικουρικό πληροφοριακό σύστημα (περίοδος 2021) για την έγκαιρη πρόβλεψη και στοχοποίηση στοιχείων κακοδιαχείρισης, που θα αφορά στην Ανάλυση Κινδύνων. Με δεδομένη αυτή τη συνεκτική δυναμική θα αντιμετωπιστεί ριζικά, από πλευράς μεν Υπηρεσιών: η σπατάλη ανθρωπίνων πόρων, ενώ από πλευράς φορέων: η διασπάθιση δημόσιου χρήματος, θεμελιώνοντας τοιουτοτρόπως ένα στέρεο λογιστικό πλαίσιο για το Δημόσιο Τομέα.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ