1. Αρχική
  2. /
  3. Μεταφορές & Υποδομές

Απλοποίηση των διαδικασιών του Υπουργείου Μεταφορών & Υποδομών

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Αντικείμενο έργου

Ο σκοπός του έργου είναι η ουσιαστική αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από το Υπουργείο Μεταφορών & Υποδομών, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού και της απλούστευσης των διαδικασιών. Το έργο θα εφαρμόσει καινοτόμες τεχνολογίες αιχμής στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που θα ικανοποιούν τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Πιο συγκεκριμένα, το έργο αφορά στα παρακάτω: Αντικατάσταση έντυπης άδειας οδήγησης, Επανέκδοση εντύπων άδειας οδήγησης λόγω απώλειας / κλοπής / φθοράς, Ανανέωση της άδειας οδήγησης, Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την έκδοσης αρχικής άδειας, Εφαρμογή αίτησης ελέγχου στα Θεωρητικά και Πρακτικά Μαθήματα και στη Θεωρητική και Πρακτική Εξέταση από Σχολές Οδηγών, Μεταβιβάσεις οχημάτων, Έκδοση αντιγράφου Άδειας κυκλοφορίας οχήματος λόγω απώλειας, κλοπής ή φθοράς, Έκδοση άδειας κυκλοφορίας & πινακίδων οχημάτων για νέο επιβατικό αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα, Σύστημα Θεωρητικής εξέτασης, Σύστημα BI για τα εξεταστικά κέντρα Με την ολοκλήρωση του έργου, το Υπουργείο Μεταφορών & Υποδομών θα είναι σε θέση να παρέχει νέες καινοτόμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους πολίτες. Αναμενόμενα αποτελέσματα: Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες. Μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των αιτημάτων. Δυνατότητα των πολιτών να παρακολουθούν την πρόοδο των αιτημάτων τους. Διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ενίσχυση του αισθήματος εμπιστοσύνης των πολιτών στις διαδικασίες του Υπουργείου Μεταφορών & Υποδομών. Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της επικοινωνίας των φορέων / Υπουργείων με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών & Υποδομών που εμπλέκονται στο διαδικασίες χειρισμού. Έκδοση αξιόπιστων στατιστικών δεδομένων για την ενημέρωση και τη χρήση τους από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών & Υποδομών σχετικά με τη λήψη αποφάσεων και τη στρατηγική ανάπτυξη.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Μεταφορών & Υποδομών

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ