1. Αρχική
  2. /
  3. Ανάπτυξη & Καινοτομία

Αναβάθμιση Πλατφόρμας Διαχείρισης Αδειοδοτήσεων και Πιστοποιήσεων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Αντικείμενο έργου

Αποστολή της Ε.Ε.Ε.Π. είναι η ρύθµιση, η εποπτεία και ο έλεγχος των παιγνίων, ώστε να διασφαλίζονται η νόµιµη και αδιάβλητη διεξαγωγή τους, η προστασία των παικτών, των ανηλίκων και του κοινωνικού συνόλου καθώς και τα προβλεπόµενα δηµόσια έσοδα. Το προτεινόμενο έργο αφορά στη δημιουργία της απαραίτητης τεχνολογικής υποδομής για την υποστήριξη των διαδικασιών αδειοδοτήσεων και πιστοποιήσεων παιγνίων και παρόχων υπηρεσιών παιγνίων, αλλά και της εποπτείας και ελέγχου της αγοράς παιγνίων στην ελληνική επικράτεια από την Ε.Ε.Ε.Π. Ειδικότερα, μέσω του έργου προτείνεται η επέκταση και ολοκλήρωση της υφιστάμενης υποδομής, ώστε σε πρώτο επίπεδο να καλυφθούν οι ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες της για αναγνώριση και ενσωμάτωση νέων τομέων τυχερών παιγνίων στη χώρα και σε δεύτερο επίπεδο να είναι δυνατή η πλήρως ψηφιοποιημένη παροχή υπηρεσιών της Ε.Ε.Ε.Π. προς τις επιχειρήσεις, το δημόσιο και τους πολίτες.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ