1. Αρχική
  2. /
  3. Δικαιοσύνη

Αναβάθμιση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για τη Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Αντικείμενο έργου

Το Έργο στοχεύει στην: α) αναβάθμιση των υποδομών του ΟΣΔΔΥ-ΔΔ που αφορούν το Συμβούλιο της Επικρατείας και τα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια, β) αναβάθμιση των εφαρμογών και υλοποίηση νέων λειτουργιών π.χ. για τη διαχείριση νομολογίας, την έρευνα φακέλων τεκμηρίωσης, γ) προσαρμογή στις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας, δ) υποστήριξη διαλειτουργικότητας με τρίτα πληροφοριακά συστήματα, όπως του ΟΣΔΔΥ ΠΠ, της ΑΑΔΕ, κ.λπ.. 

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Δικαιοσύνης

Περιγραφή έργου

Σήμερα έχουν συνδεθεί τα πληροφοριακά συστήματα της ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, έχουν ολοκληρωθεί και λειτουργούν η κοινοποίηση εγγράφων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων από Δικηγόρους. Στο πλαίσιο του έργου θα γίνει ψηφιοποίηση και ανωνυμοποίηση δικαστικών αποφάσεων από το 1929 μέχρι και το 1990 (περίπου 190.000 αποφάσεις), καθώς και ανάπτυξη συστήματος για το σκοπό αυτό. Επιπλέον, θα αναπτυχθεί σύστημα για την εξαγωγή και επεξεργασία σύνθετων στατιστικών στοιχείων, καθώς και για τη στοχευμένη παρακολούθηση της λειτουργίας και απόδοσης των Διοικητικών Δικαστηρίων.

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ