1. Αρχική
  2. /
  3. Ψηφιακές Δεξιότητες

Ανάπτυξη Εθνικού Πλαισίου Ψηφιακών Δεξιοτήτων και Συστήματος Πιστοποίησης

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Αντικείμενο έργου

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία ενός πλαισίου αναφοράς και αποτίμησης των ψηφιακών δεξιοτήτων σε εναρμόνιση με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών Δεξιοτήτων (Digicomp) με  εξειδικεύσεις ανά κοινωνική ομάδα και ανά κατηγορία (εργαζόμενοι, δημόσιοι υπάλληλοι, εκπαιδευτικοί, πολίτες, κ.λ.π.), που θα οδηγεί στη δημιουργία αντίστοιχων περιγραμμάτων ψηφιακών δεξιοτήτων, στη διαμόρφωση αντίστοιχων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και στην ανάπτυξη του συστήματος πιστοποίησης των ψηφιακών δεξιοτήτων το οποίο αναγνωρίζει και επικυρώνει τις ψηφιακές δεξιότητες.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ