1. Αρχική
  2. /
  3. Ψηφιακές Δεξιότητες

Ανάπτυξη προηγμένων δεξιοτήτων σε πολίτες μέσης και υψηλής ψηφιακής ωριμότητας

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Αντικείμενο έργου

Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την παραγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανάπτυξης προηγμένων και εξειδικευμένων ψηφιακών δεξιοτήτων που συνδυάζουν σύγχρονα και ασύγχρονα μέσα εκπαίδευσης. Αυτά τα προγράμματα έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν συγκεκριμένες ομάδες των πολιτών που έχουν ήδη κατακτήσει κάποιο μεσαίο ή υψηλό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων, για παράδειγμα εργαζόμενοι στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), οι οποίοι επιθυμούν να αναπτυχθούν περαιτέρω μέσα από εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ