1. Αρχική
  2. /
  3. Ψηφιακές Δεξιότητες

Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων σε Στρατεύσιμους

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Αντικείμενο έργου

Η δράση στοχεύει στην υλοποίηση προγραμμάτων μάθησης (reskilling & upskilling) και την πιστοποίηση των αποκτηθέντων δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και απόκτηση γνώσεων στους νέους στρατεύσιμους. Η προστιθέμενη αξία της προτεινόμενης δράσης αφορά την άμβλυνση των διαφορών σε επίπεδο γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που απαιτούνται σε κάθε εργασιακό αντικείμενο, την πιστοποίηση εξειδικευμένων θεματικών ενοτήτων υψηλής σπουδαιότητας για τις τεχνολογίες του μέλλοντος, την ενίσχυση της απόδοσης και της προσωπικής ανέλιξης των εργαζομένων, την ενίσχυση αισθήματος ανάληψης περισσότερων ή πολύπλοκων ευθυνών, γρήγορη προσαρμογή στις νέες ανάγκες και μεταβαλλόμενες τάσεις της αγοράς εργασίας.

Το πρόγραμμα θα αξιοποιήσει την πλατφόρμα της Ψηφιακής Ακαδημίας Πολιτών για την ηλεκτρονική διενέργεια των διαδικασιών μάθησης.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ