1. Αρχική
  2. /
  3. Εργασία & Κοινωνικές Υποθέσεις

Αναμόρφωση νομικού πλαισίου ακινήτων Πρόνοιας - Απογραφή, Ψηφιοποίηση, Τακτοποίηση και Μελέτη Αξιοποίησης Ακινήτων του Υπουργείου

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Αντικείμενο έργου

Η δράση μπορεί να υλοποιηθεί είτε (α) με την σύσταση ομάδας εργασίας, τα μέλη της οποίας θα εργαστούν με σύμβαση έργου, είτε (β) από ιδιωτική εταιρεία, μέσω διαγωνισμού, όπως συνέβη και για τα ακίνητα του αρ. 47 του ν.4386/2016. Μετά την ολοκλήρωσή του έργου, η αρμοδιότητα για την τήρηση του Μητρώου και την διοικητική υποστήριξη στην αξιοποίηση της περιουσίας, θα μπορούσε να ανατεθεί στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  Η προστασία της ακίνητης περιουσίας από κάθε είδους διεκδικήσεις, καταπατήσεις ή καταστροφές από τρίτους, Η αξιοποίησή της περιουσίας προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος στον τομέα των πολιτικών στέγασης ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, Η αξιοποίηση της περιουσίας για κοινωφελής σκοπούς (αναβάθμιση περιοχών, δημιουργία χώρων πρασίνου, αναψυχής και άθλησης, χωροθέτησης σχολικών μονάδων κτλ) και την εν γένει βελτίωση του οικιστικού περιβάλλοντος.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

Εκτιμώμενα οφέλη

  • Η προστασία της ακίνητης περιουσίας από κάθε είδους διεκδικήσεις, καταπατήσεις ή καταστροφές από τρίτους
  • Η αξιοποίησή της περιουσίας προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος στον τομέα των πολιτικών στέγασης ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού
  • Η αξιοποίηση της περιουσίας για κοινωφελής σκοπούς (αναβάθμιση περιοχών, δημιουργία χώρων πρασίνου, αναψυχής και άθλησης, χωροθέτησης σχολικών μονάδων κτλ) και την εν γένει βελτίωση του οικιστικού περιβάλλοντος.
  • Η προστασία της ακίνητης περιουσίας από κάθε είδους διεκδικήσεις, καταπατήσεις ή καταστροφές από τρίτους 
  • Η αξιοποίησή της περιουσίας προς όφελος δημοσίου συμφέροντος στον τομέα των πολιτικών στέγασης ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού
  • Η αξιοποίηση της περιουσίας για κοινωφελής σκοπούς (αναβάθμιση περιοχών, δημιουργία χώρων πρασίνου, αναψυχής και άθλησης, χωροθέτησης σχολικών μονάδων κτλ) και την εν γένει βελτίωση του οικιστικού περιβάλλοντος.

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ