1. Αρχική
  2. /
  3. Μετασχηματισμός Πόλεων & Κοινοτήτων

Έξυπνες Πόλεις (Smart Cities)

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Αντικείμενο έργου

Έργο πλαίσιο για την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών και την εγκατάσαση έξυπνου εξοπλισμού σε δήμους της χώρας, για την αναβάθμιση της δημόσιας ζωής, την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, την προστασία του περιβάλλοντος, την αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και την μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος. Η δράση στοχεύει σε ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων που βελτιώσουν την στάθμευση και την κυκλοφορία των οχημάτων στις πολεις, την ασφάλεια των πολιτών, την καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων, την μέτρηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων στον δημόσιο χώρο και την καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ