1. Αρχική
  2. /
  3. Υγεία & Αξιοπρεπής Διαβίωση

Επέκταση και ανάπτυξη των μητρώων ασθενών (Patient Registries)

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Αντικείμενο έργου

Η ανάπτυξη μητρώων ασθενών παίζει καθοριστικό ρόλο για την ολοκλήρωση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας που επιτελείται στο σύστημα υγείας. Ως εκ τούτου, σε άμεση ανταπόκριση της ανάγκης που παρουσιάστηκε με την πρόσφατη πανδημία τέθηκε σε λειτουργία το μητρώο Ασθενών COVID-19. Επισημαίνεται πως τα μητρώα ασθενών αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο για τη χάραξη πολιτικών υγείας, με στόχο τη διασφάλιση της ταχύτερης διάγνωσης, της βέλτιστης θεραπείας, της αποτελεσματικότερης παρακολούθησης των ασθενών, αλλά και της πλέον αποδοτικής διαχείρισης των πόρων για την υγεία. Επιπλέον θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε τα εθνικά μητρώα ασθενών (Hellenic National Registries) να μπορούν να διαλειτουργούν με τα αντίστοιχα μητρώα των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και με διεθνή μητρώα (πχ Μητρώο συλλογής δεδομένων αποτελεσματικότητας & ασφάλειας από τη χρήση CAR-T cells θεραπειών), τηρώντας απαρέγκλιτα το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Υγείας

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ