1. Αρχική
  2. /
  3. Τομέας Οικονομικών

Βελτίωση και επέκταση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Κ.Ε.Φ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Αντικείμενο έργου

Επέκταση της λειτουργικότητας του ΚΕΦ ώστε να εντάξει το σύνολο Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ (Κεντρικές και Περιφερειακές) στο σύστημα εξυπηρέτησης φορολογούμενων και να δώσει τη δυνατότητα καθορισμού δυναμικών ροών εργασίας (workflows) ενσωματώνοντας νέες διαδικασίες. Το σύστημα θα επεκτείνει τις δυνατότητες του υποσυστήματος εξερχόμενων εκστρατειών και θα υιοθετήσει προηγμένα εργαλεία ομαδοποίησης και εξόρυξη πληροφοριών για την παραγωγή αναφορών, την εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με την εξυπηρέτηση των φορολογουμένων. Το έργο περιλαμβάνει αυτόματη τροφοδότηση μηχανισμών machine learning για την άμεση απόκρισης αιτημάτων των φορολογουμένων, αναβάθμιση της Γνωσιακής Βάσης για την άμεση ενημέρωση του συνόλου των φορολογουμένων και των υπαλλήλων της Αρχής, καθώς και ανάπτυξη προηγμένων υπηρεσιών για τους πολίτες σε περιβάλλον έξυπνων κινητών συσκευών.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Οικονομικών

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ