1. Αρχική
  2. /
  3. Τομέας Οικονομικών

Ανάπτυξη νέου ενοποιημένου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων της ΑΑΔΕ (ICISnet)

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Αντικείμενο έργου

ο έργο περιλαμβάνει την ηλεκτρονικοποίηση διαδικασιών της Τελωνειακής Υπηρεσίας που δεν καλύπτονται από το έργο MASP ή άλλο συγχρηματοδοτούμενο έργο και την συμπλήρωση λειτουργιών για τελωνειακές διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί και δεν καλύπτονται από τις λειτουργίες του υφιστάμενου ICISnet.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • ΑΑΔΕ

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ