1. Αρχική
  2. /
  3. Συνδεσιμότητα

GOVSATCOM - GreeCom

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Αντικείμενο έργου

Η Ελλάδα διαθέτει σε λειτουργία ένα δίκτυο κυβερνητικών δορυφορικών επικοινωνιών που διασυνδέει τα κέντρα αποφάσεων της χώρας με υπηρεσίες φωνής και δεδομένων, με σκοπό την απρόσκοπτη και διαρκή δυνατότητα επικοινωνίας των κρίσιμων κρατικών Υπηρεσιών ακόμα και σε περιόδους κρίσης. Η λειτουργία του GreeCom θα επεκταθεί και θα συμπληρωθεί με τις δυνατότητες ασφαλών επικοινωνιών που θα παρέχονται το έργο των μικροδορυφόρων και του Fiber in the sky.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ