1. Αρχική
  2. /
  3. Ιδιωτικότητα & Προστασία Δεδομένων

Παροχή Τεχνικής Βοήθειας προς φορείς του Δημοσίου με στόχο τη συμμόρφωσή τους ως προς τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - General Data Protection Regulation - GDPR), όπως αυτός εφαρμόζεται στην ελληνική νομοθεσία ν. 4624/2019

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Αντικείμενο έργου

Στόχος είναι η υποστήριξη των φορέων του Δημοσίου που δεν έχουν προβεί έως σήμερα σε ολοκληρωμένες ενέργειες προετοιμασίας για τη συμμόρφωση των κεντρικών υπολογιστικών τους συστημάτων και των σχετικών διαδικασιών τους με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων GDPR (General Data Protection Regulation). Η υποστήριξη αυτή θα παρασχεθεί μέσω εξειδικευμένων συμβούλων που θα επιλεγούν από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ