1. Αρχική
  2. /
  3. Εργασία & Κοινωνικές Υποθέσεις

EESSI - Δημόσιος Κατάλογος των Ευρωπαϊκών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Αντικείμενο έργου

Το EESSI είναι ένα σύστημα που βοηθά τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης σε ολόκληρη την ΕΕ να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία, τις παροχές ασθένειας, επαγγελματικής ασθένειας και εργατικού ατυχήματος ή ανεργίας, τη συνταξιοδότηση ή τα οικογενειακά επιδόματα, ταχύτερα και με ασφάλεια, όπως υπαγορεύουν οι κανόνες της ΕΕ για τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης. Πριν από την λειτουργία του EESSI, οι περισσότερες ανταλλαγές γίνονταν σε έντυπη μορφή. Αυτές τώρα αντικαθίστανται από ηλεκτρονικές ανταλλαγές, καθώς οι φορείς των κρατών μελών αρχίζουν να εφαρμόζουν το σύστημα EESSI.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ