1. Αρχική
  2. /
  3. Οριζόντια Έργα

Ψηφιακό Κέντρο Ενημέρωσης - Digital Media Center

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Αντικείμενο έργου

Το Ψηφιακό Κέντρο Ενημέρωσης αναμένεται να καλύψει πλήρως τις σχετικές ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και κατ' επέκταση θα καταστεί ένα πολύ σημαντικό σύγχρονο εργαλείο για την επιτέλεση των στόχων της, ιδίως ως προς την παροχή αξιόπιστης ενημέρωσης προς όλες τις κυβερνητικές δομές. Το έργο, ενδεικτικά, περιλαμβάνει κεντρικό εξοπλισμό Ψηφιακού Κέντρου Ενημέρωσης, εφόσον απαιτηθεί και δεν αξιοποιηθούν οι υφιστάμενες υποδομές υπολογιστικού νέφους (G Cloud), σύστημα συλλογής και ψηφιακής καταγραφής και αποδελτίωσης ΜΜΕ (π.χ. Τύπος, ηλεκτρονικά μέσα, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα), πλατφόρμα διαχείρισης χρηστών, περιεχομένου, εφαρμογές δημοσιότητας, σύστημα συλλογής και ταξινόμησης τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προωθητικών ενεργειών/ανακοινώσεων και υπηρεσίες όπως συλλογής, αξιολόγησης και τεκμηρίωσης περιεχομένου κ.ά.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ